Odborný seminár a montážne školenie Ecococon

Naša spoločnosť Kontrakting stavebné montáže , s.r.o. sa zúčastnila na odbornom seminári a montážnom školení výrobkov a systému Ecococon. Tento modulárny systém je vyrobený z plne obnoviteľných zdrojov dreva a slamy, je teda plne ekologicky a tvorí zároveň funkciu nosnú aj tepelno-izolačnú a je certifikovaný na výstavbu pasívnych stavieb . http://www.ecococon.lt/english/ Súčasťou seminára a montážneho…

Strecha roka 2015

Strecha rodinného domu vo Vrbovom mala na súťaži Strecha roka 2015 žne. Získala aj cenu čestného predsedu Cechu strechárov Slovenska Prof. Jozefa Oláha za strechu rodinného domu. Všetkým realizátorom: GIT s.r.o., Kontrakting SM s.r.o. a STRECHY DOBRÍK s.r.o. srdečne gratulujeme!

Európsky zväz výrobcov drevodomov

V dňoch 23. – 24. 9. 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Európskeho zväzu výrobcov drevodomov. Skupina Kontrakting patril medzi generálnych partnerov organizátorov tohoto významného podujatia. Európsky zväz výrobcov drevodomov (EFV) je federácia národných asociácií výrobcov prefabrikovaných stavieb. Jej nosnou úlohou je propagácia konkurencieschopnosti prefabrikovaných stavieb. EFV nesleduje ekonomické záujmy. Podieľa sa na nasledujúcich úlohách: presadzovanie myšlienky…

Cech strechárov Slovenska logo jpg

Ocenenie Cechu strechárov Slovenska

Naša spoločnosť získala ocenenie Cechu strechárov Slovenska v súťaži Strecha roka.  Cenu čestného predsedu CSS v kategórii „Strecha rodinného domu“ získala naša stavba RD izolovaného slamou v Melčiciach. Strecha bola zhotovená z titanzinkového plechu Rheinzink so zostavou pätnástich strešných okien Velux.  V kategŕii „Remeselná práca“ získala naša stavba nosnej konštrukcie strechy Aquaparku Tatralandia II. miesto. Konštrukcia z lepeného lamelového dreva v tvare lastúry prekrýva…

kalendár Rheinzink

Dostať sa do „dobrej spoločnosti“ je vždy potešujúce. Naša skupina KONTRAKTING bola poctená tým, že sa jedným svojím dielom dostala do kalendára 2015 firmy RHEINZINK medzi top stavby s použitím titanzinkového obkladového plechu po celom svete. Rodinný dom v Melčiciach, za ktorý sme získali 2. miesto v súťaži Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky“Drevostavba roka 2012″, sa…

Gratulujeme

Gratulujeme nášmu kolegovi Ing. Jurajovi Pečeňanskému k získaniu Certifikátu Passive House Designer. Dear Mr Pečeňanský! It’s a pleasure to inform you that you’ve passed the Certified Passive House Designer examination, which you took part on 06.06.2014 hosted by IEPD. Your certificate will arrive by post within a few days. Please find the official seal attached,…

Náš nový produkt

Nový typ väzníkov. Začali sme vyrábať drevené priehradové väzníky so skrytými spojmi a s požiarnou odolnosťou definovanou v rozsahu až do 90 minút. Bližšie informácie žiadajte e-mailom alebo priamo od našich obchodných zástupcov.

Synagóga Žilina

Nová synagóga v Žiline od svetoznámeho architekta Petra Behrensa z roku 1931 je už vďaka nášmu príbehu unikátnou stavbou nielen pre pár nadšencov architektúry, ktorí o jej európskom význame písali roky. Vedia o nej tisíce obyvateľov Žiliny, Slovenska i zahraničia. Podporujú jej pamiatkovú rekonštrukciu, pomáhajú nám, držia palce, chystajú výstavy a kultúrne projekty do budúcej kunsthalle,…

SK certifikácia

6. decembra 2013 bol našej spoločnosti Kontrakting krov hrou sro vydaný SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku – drevených prefabrikovaných rámových zostáv KG 1-13-00. Certifikát vydala autorizovaná osoba č. SK04 – Technický a skúšobný ústav stavebný. Vydaním certifikátu bol zavŕšený proces certifikácie súboru drevených rámových konštrukcií 17 druhov vonkajších stien, 3 druhov  vnútorných stien, 6 druhov stropov…

Pasívny drevoslamený dom na severnom svahu

ARCH 06/13 Špecifikom, s ktorým sa investori obrátili na architektov, bola požiadavka navrhnúť bývanie, ktorého najvyšším imperatívom a determinantom dizajnu mala byť v maximálne možnej miere nezávislosť a autonómnosť bývania. S pribúdajúcim povedomím verejnosti o možnostiach (nielen) energetických úspor pri výstavbe a prevádzke rodinných domov, v kontexte súčasnej spoločenskej situácie (hospodárska recesia), je logické, že…