SK certifikácia

6. decembra 2013 bol našej spoločnosti Kontrakting krov hrou sro vydaný SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku – drevených prefabrikovaných rámových zostáv KG 1-13-00. Certifikát vydala autorizovaná osoba č. SK04 – Technický a skúšobný ústav stavebný. Vydaním certifikátu bol zavŕšený proces certifikácie súboru drevených rámových konštrukcií 17 druhov vonkajších stien, 3 druhov  vnútorných stien, 6 druhov stropov a  3 typov striech určených na výstavbu budov do dvoch nadzemných podlaží. Certifikáciou sme splnili požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a vydaním SK vyhlásenia o parametroch preukazujeme nemennosť  parametrov podstatných vlastností našich výrobkov.

Zdieľať na Facebooku