Takto sme stavali – RELAX AQUA & SPA TRNAVA

Aquapark Relax SPA je situovaný v blízkosti centra mesta na mieste voľného pozemku medzi Mestskou športovou halou a reštauráciami Relax Trnava na Rybníkovej ulici. Návrh objektu sa vyvíjal dlhodobejšie, z názorových a ekonomických dôvodov investora. S odstupom rokov boli vypracované tri úvodné koncepcie riešenia. Po schválení financovania stavby boli zahájené práce na poslednej záväznej projektovej dokumentácii. Stavba sa nakoniec zrealizovala v rokoch 2015-2016 a prispela k zatraktívneniu priestoru nástupných plôch do celomestského športového areálu Slávia.

Navrhnuté riešenie

Objekt je nepravidelného pôdorysu, ktorý je prispôsobený tvaru stavebnej parcely, na ktorej bol realizovaný. Objekt je z polovice podpivničený. Prevažná časť objektu je v nadzemnej časti navrhnutá ako dvojpodlažná, iba pomerne malá časť objektu je navrhnutá s tromi nadzemnými podlažiami. Bazénová hala navrhovaného objektu v prevažnej miere prebieha cez dve podlažia v časti s medzistropom.

Aquapark je vnímateľný a pešo dostupný priamo z centrálnej mestskej zóny, ktorá je zároveň mestskou pamiatkovou rezerváciou. Objekt svojou urbanistickou koncepciou architektonicky optimálne dotvoril okolité prostredie.

Hlavný vstup do objektu je situovaný práve v atraktívnej časti – v pohľade akoby z centrálne mestskej zóny. Z poschodovej časti viacúčelovej sály je výhľad na panorámu historického jadra s trnavskými kostolmi a z relaxačných priestorov bazénovej haly a reštaurácie zasa na siluetu Malých Karpát.

Architektonické riešenie objektu umocňujú použité materiály a ich farebné ladenie. Väčšina plných hmôt je z horizontálne členeného hliníkového obkladu odvetraného obvodového plášťa šedozelenej farby, kombinovaného s čiernymi žulovými obkladmi a veľkoplošným hliníkovým obvodovým plášťom.

Koncepcia stavby bola postavená na použití drevených lepených konštrukcií. Priznanie drevených nosníkov v interiéroch prinieslo osobitý dizajnový účinok a v takomto type zariadenia sa tak vytvorilo sa príjemné a neopakovateľné prostredie. Prinieslo tiež intímnosť mikrosektorov a komornejší charakter celého zariadenia.

V interiéri dominuje vertikálna nosná železobetónová konštrukcia s iluminovaným stĺporadím,na ktorom leží vodorovná konštrukcia drevených nosníkov, stropov a stien. Niektoré steny sú obložené lomovým vápencom alebo omietané ušľachtilými hladkými omietkami. Podlahy sú umelokamenné a bazény sú nerezové. Blízkosť centra mesta ovplyvnilo celkový zámer a charakter zariadenia, ktoré skôr pôsobí komorne – ako novodobé mestaké kúpele. To sa podľa reakcií návštevníkov podarilo.

Konštrukcie

Pozemok je v oblasti, kde sú sťažené podmienky zakladania. Je otvorený na jednej strane k centru mesta a na druhej do voľnej krajiny s vonkajšími bazénmi a ďalšími športoviskami.

Objekt je v časti bazénov, odpočívárne a viacúčelovej sály prestrešený drevenými nosnými konštrukciami. Strešný plášť je nesený drevenými krížom lepenými doskami CLT hr. 100 mm. Materiál dosiek je GL24h. Spodná strana dosiek je nad bazénmi v pohľadovej kvalite a nad viacúčelovou sálou v priemyselnej kvalite. CLT dosky hr. 100 mm tvoria aj nosnú konštrukciu bočného obvodového plášťa vrátane nosnej časti atiky. Spoje dosiek s rámami sú drevoskrutkami HBS.

Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria v časti nad bazénmi polrámy hr. 200 mm, rozpätia cca 12,0 m, na ktoré sú napojené prievlaky rozpätia 10,45 m. Stĺpy aj priečle sú premenného prierezu. Vzdialenosť priečnych väzieb je 2,775 m. Nad viacúčelovou sálou sú polrámy hr. 200 mm, rozpätia cca 15,0 m uložené vo vzájomnej vzdialenosti 2,180 m.

Spoje rámov a priečlí sú zrealizované spojovacími doskami SHERPA vrátane závesov na železobetónovú stenu. Pätka polrámov v bazénovej časti mala byť opatrená protézou krabicového tvaru z nerezového plechu. Projektant trval na použití nerezového plechu, investor však rozhodol o zmene a dodávateľ použil pozinkovaný plech. Materiál rámov je GL32h.

Priečna stabilita je zabezpečená rámovým účinkom v spolupôsobení s pozdĺžnou železobetónovou stenou votknutou do spodnej stavby. Pozdĺžnu stabilitu zabezpečujú CLT dosky strešného plášťa a obvodového plášťa. V bočnej stene viacúčelovej sály je vložené zavetrenie v tvare ondrejovho kríža z ťahadiel DETAN s kruhovou doskou JAKOB. Požiarna odolnosť nechránených drevených konštrukcií je 30 min.

Autori:

architekti Dušan Dóka, Christo Dóka
spolupráca Matej Martinkovič

Zhotoviteľ projektu:

TA PROJEKT, s.r.o. Sladovnícka 27, 917 01 Trnava

Kolektív spolupracovníkov:

Hlavný architekt projektu: Ing.arch Dušan Dóka
Hlavný inžinier projektu: Ing. Jozef Masaryk

Stavebné konštrukcie: Ing. Stanislav Soják
Statika – zakladanie: Ing. Ctibor Kostúr
Statika – bet. a oceľ. konštrukcie: Ing. Marian Petráš
Statika – drev. Konštrukcia: Ing. František Lužica

Dodávateľ drevených nosných konštrukcií: Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. (KSM)
Dodávateľ strešného plášťa: Kontrakting stavebné montáže, s.r.o.
Výrobná a montážna dokumentácia
 – konštrukcie: Ing. Jozef Perďoch KSM, Ing. Pavol Vojtuš KSM
 – statika: Ing. Vladimír Butek KSM
 – spolupráca: Ing. Michal Grec, PhD.

Stavbyvedúci: Ing. Tomáš Horník KSM, Michal Holeš KSM

Prečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk

Zdieľať na Facebooku