Telocvičňa jednoducho z dreva.

Požiadavka na vybudovanie novej telocvične pre školu, obec, či lokálny športový klub sa v závislosti od spoločenských podmienok pravidelne objavuje v pošte nejedného subjektu pohybujúceho sa v prostredí projektových ateliérov a spoločností realizujúcich stavby.

Prípadová štúdia spomínaného typologického druhu od architektov Pavla Pokorného, Michala Diviša, Mateja Mičiaka a Mateja Kuchara v spolupráci s našou spoločnosťou predstavuje riešenie, ktoré je racionálnou, triezvou, udržateľnou a priestorovým riešením univerzálnou odpoveďou na požiadavku klienta – “potrebujem telocvičňu, ktorá naplní čo najširšie potreby lokálnej komunity.”

Navrhovaný objekt sa skladá z dvoch celkov – servisného traktu a športovej haly.

Servisný trakt je uspôsobený pre autonómnu prevádzku tak v areáli školy, ako aj v intraviláne obce. Je tvorený centrálnym vstupným filtrom, mužskými a ženskými šatňami s hygienickým zázemím, skladom športového náradia, kanceláriou správcu a technickou miestnosťou.

Športová hala pôdorysného rozmeru 19,0 x 32,0 metrov – netto športovej plochy – umožňuje realizovať širokú škálu športov pre školy, ako aj pre športové kluby. Bonusom priestorového riešenia je galéria s kapacitou 60 stojacich divákov.

Objekt telocvične je navrhnutý ako montovaná drevená konštrukcia v energeticky pasívnom štandarde.

Ing. arch. Pavol Pokorný

Pôdorysy telocvične

Zdieľať na Facebooku