I. miesto v súťaži Stavba roka 2018

Gala večer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 24. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2018 a otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA sa konal 27. marca 2019  v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave. Účastníkmi boli významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri.  Slávnostné odovzdávanie ocenení vysielala RTVS v priamom prenose na rtv:2. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2018.

Záznam z Gala večera  vysielala RTVS v ten istý deň na rtv:2 o 21:00 hod.

Záštitu nad 24. ročníkom súťaže realizovaných stavieb Stavba roka 2018 prevzal minister dopravy a výstavby SR, pán Árpád Érsek.

Ceny udeľovala odborná porota po preštudovaní zaslanej technickej dokumentácie stavieb a na základe ich obhliadky in situ. V tomto ročníku udelila odborná porota celkom 9 cien 8 stavbám.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

 Foto: Mgr. Pavel Meluš

Vila v Záhorských sadoch
novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Pokorný
Projektant architektonickej časti: POKORNY ARCHITEKTI s. r. o., spolupráca CREATERRA s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Juraj Očenášek
Hlavný zhotoviteľ: Kontrakting stavebné montáže, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Marek Bros
Stavebník, developer: RNDr. Stanislav Maar s manželkou
Dozorná činnosť: Ing. Jaroslav Lackovič
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,1 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2016 – 09/2017

Cena udelená odbornou porotou:
– za citlivé osadenie stavby do krajiny, rešpektujúc situáciu širších vzťahov z hľadiska urbanistickej kompozície, vysokú kvalitu architektonického riešenia s perfektným zvládnutím detailov v návrhu aj v realizácii,
– za nadštandardné konštrukčné riešenie montovanej drevostavby s kvalitnými izolačnými obalovými konštrukciami, oknami v pasívnom štandarde a ekologickými bezúdržbovými zelenými strechami, ktoré znižujú odtok dažďovej vody a v lete sa podieľajú na ochladzovaní okolia,
– za progresívne a environmentálne šetrné riešenie vykurovania a chladenia prostredníctvom alternatívneho zdroja energie (tepelné čerpadlo zem-voda, rekuperačná jednotka) a využitie kompaktného inteligentného riadiaceho systému,
– za zaujímavé riešenie vnútorných povrchov s akustickými obkladmi a podhľadu z dubového dreva s jemnými drážkami, ktoré výrazne zlepšujú akustiku vo vnútornom prostredí, zlepšujú vzhľad vnútorného priestoru a vytvárajú nenapodobiteľnú atmosféru,
– za využitie prírodných domácich obnoviteľných surovín (drevo, fúkaná celulóza), alternatívnych zdrojov energie a aktívneho tienenia, čo vytvára vynikajúci pomer kvalita/cena a zaraďuje stavbu do energetickej triedy A0, s charakteristikou ako ultra nízkoenergetická s minimálnou emisnou stopou.

Zdieľať na Facebooku