Európsky zväz výrobcov drevodomov

V dňoch 23. – 24. 9. 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Európskeho zväzu výrobcov drevodomov. Skupina Kontrakting patril medzi generálnych partnerov organizátorov tohoto významného podujatia. Európsky zväz výrobcov drevodomov (EFV) je federácia národných asociácií výrobcov prefabrikovaných stavieb. Jej nosnou úlohou je propagácia konkurencieschopnosti prefabrikovaných stavieb. EFV nesleduje ekonomické záujmy.

Podieľa sa na nasledujúcich úlohách:

  • presadzovanie myšlienky prefabrikovaných stavieb  v Európskych inštitúciach, vede, politike, a taktiež v médiách.
  • podporuje modernizačné projekty a ďalší vývoj prefabrikovaného staviteľstva na celoeurópskej úrovni.
  • informuje svojich členov o dôležitích otázkach v oblasti prefabrikovaného staviteľstva, vytvára možnosti na vzájomné kontakty a vzájomnú spoluprácu.
  • vytvára pravidlá pre spravodlivú súťaž s ohľadom na záujmy svojich členov.
Zdieľať na Facebooku