KSM – vedúci výroby – bude sa starať o prípravu a realizáciu vašej stavby

Autorizovaný inžinier
KSM – technický riaditeľ – prejedná s Vami technické riešenie, podmienky a cenu našej dodávky