KKH – postará sa o bezproblémovú výrobu vašej zákazky a jej expedíciu priamo k vám

KSM – stavbyvedúci – postará sa o precíznu dodávku vašej stavby a bude riešiť záležitosti s ňou súvisiace

KSM – stavbyvedúci – postará sa o precíznu dodávku vašej stavby a bude riešiť záležitosti s ňou súvisiace

KSM – stavbyvedúci – postará sa o precíznu dodávku vašej stavby a bude riešiť záležitosti s ňou súvisiace

KSM – stavbyvedúci – postará sa o precíznu dodávku vašej stavby a bude riešiť záležitosti s ňou súvisiace

KSM – stavbyvedúci – postará sa o precíznu dodávku vašej stavby a bude riešiť záležitosti s ňou súvisiace

KKH – vedúci projektant – prejedná s Vami otázky technického riešenia a cenu našej dodávky

KSM – výrobný riaditeľ – prejedná s vami otázky ceny a podmienky našej dodávky

KKH – riaditeľ – prejedná s Vami otázky technického riešenia nosnej konštrukcie a cenu našej dodávky

Zákazkové oddelenie – pripraví s vami znenie zmluvy